telefonkatalogen.biz

Telefonkatalogen.biz! Mdhuset AS [www.telefonkatalogen.biz] gjør din bedrift tilgjengelig på mange av de største nettsidene på internett. www.telefonkatalogen.biz er et oppslagsverk som hjelper kunder å finne varer og tjenester. Når du profilerer deg hos oss treffer du relevante målgrupper. Telefonkatalogen.biz

Telefonkatalogen

Telefonkatalogen.biz: Gode ideer

Hvordan ansette rett person til rett jobb

Gode ideer fra Telefonkatalogen.biz.

Først må man vite hva man er ute etter.

Det første man må gjøre for å finne den beste kandidaten til en stilling, er å vite både hva det er man er ute etter og hvilke ansvarsområder og arbeidsoppgaver som er tiltenkt personen i stillingen. Man må med andre ord lage en liste over jobbens ansvarsområder, arbeidsoppgaver og kommunikasjonsbehov.

Denne listen kan blant annet inneholde følgende punkter:

Hvert av disse punktene bør utdypes, og nedenfor følger en grundig beskrivelse av hva hvert av dem bør inneholde.

( fra telefonkatalogen.biz)

Erfaring

Erfaring består av både arbeidserfaring og faglig erfaring innen en spesiell bransje, og muligens fra en lignende stilling. Alle sider ved dette bør utdypes. Er det ønskelig med 15 års arbeidserfaring og 15 års bransjeerfaring, eller er 5 års bransjeerfaring tilstrekkelig? Husk at ingenting av dette bør være absolutte krav.

Det kan hende at stillingen dere ønsker å få besatt ikke krever noen form for tidligere bransjeerfaring, men i stedet flere års erfaring på ledernivå. Til stillingen kan det også være viktig med 15 års bransjeerfaring og ingen erfaring fra ledernivå, eller dersom det er snakk om en nybegynnerstilling kreves det kanskje ikke hverken bransje- eller ledelseserfaring.

For å avgjøre hvilken erfaring som kreves i enhver stilling er det flere ting man bør ta stilling
til:

1. Står de ønskede kravene til erfaring i forhold til stillingens ansvarsområde?

2. Kan stillingen utføres av en medarbeider med mindre erfaring? Hvorfor eller hvorfor ikke?

3. Er kravene til erfaring farget av erfaringene til den medarbeideren som fyller stillingen i
dag?

4. Er kravene til erfaring basert på objektivitet eller er de subjektive? I betydelsen, sammenligner dere kravene med egen erfaringsbakgrunn eller med hva som faktisk kreves for at en person skal være kompetent til å fylle stillingen?

5. Firer dere på kravene for å få stillingen besatt raskt?

6. Er kravene realistiske?

Gode ideer fra Telefonkatalogen.biz.Ta kontakt med oss i dag på post(a)telefonkatalogen.biz

Fra Telefonkatalogen.biz